Vi behöver fler personer till valberedningen!

FREUDs valberedning understiger i dag två personer och vi behöver därför åtminstone en person till. Valberedningen fyller en viktig funktion i FREUD genom att den ska föreslå (nominera) för medlemmarna de kandidater som är mest lämpade att företräda dem i föreningen. I arbetsuppgiften ingår det att aktivt söka efter, ta emot förslag på, uppmuntra och[…]