Festutskottet

20 december 2017

Festustkottet är navet för FREUDs sociala och festliga tillställningar! Utskottets arbete leds av FREUDs ledamot med ansvar för studiesociala aktiviteter. Festutskottet planerar fester, pubquiz, spelkvällar, filmvisning på Blåsen, paintball m.m. Ja faktiskt vad som helst som kan kommas på och någon medlem lägger fram! Det största årliga eventen är Terminsfesten (2x) och Disturbia (Halloweenfest).

Utskottets möten är öppna för alla och man behöver inte vara med på nåt visst antal möten per termin eller något annat åtagande. Är du intresserad så lägger vi till dig i en Facebook-grupp och du får information när vi ska ha möte eller funderar på att planera nåt.

Om du är intresserad av att anordna en tillställning, tveka inte att höra av dig! FREUD hjälper till med kunskap om att planera, boka lokaler och är en kanal för att hitta folk som vill vara med så klart.

Väl mött!