Projekt

14 januari 2017

Har du förslag på något projekt eller aktivitet som du skulle vilja driva genom FREUD? – Här beskriver vi hur lätt det kan ordnas!

Hur gör jag?

Ansök om projektet
 1. Ladda hem vårt formulär för projektansökan. (Genom länken finns också ett exempel på ett ifyllt formulär.)
 2. Fyll i uppgifterna genom pdf-läsaren Adobe Reader. Fyll inte i pdf:en direkt i webbläsaren, eftersom uppgifterna kan gå förlorade!
 3. Spara och skicka sedan filen till info@freud.se, så kommer styrelsen tar ställning till projektet.
Genomför projektet

Efter att styrelsen godkänt projektet (eventuellt med vissa förbehåll), är det bara att genomföra projektet.

Utvärdera projektet

För att vi i föreningen ska kunna ta med oss erfarenheter till framtiden, ska projektet utvärderas inom en månad efter att det avslutats.

 1. Ladda hem vårt formulär för projektutvärdering. (Genom länken finns också ett exempel på en ifylld utvärdering.)
 2. Fyll i uppgifterna genom pdf-läsaren Adobe Reader. Fyll inte i pdf:en direkt i webbläsaren, eftersom uppgifterna kan gå förlorade!
 3. Spara och skicka sedan utvärderingen till styrelsen på info@freud.se.

Vilka projekt är okej?

Alla projekt som ryms inom FREUDs verksamhetsområde är välkomna – alltifrån en filmkväll, till en bandyturnering till en föreläsning.

Övriga villkor för projekt framgår av formuläret för projektansökan.

Hur får jag ersättning för utlägg?

Om du gjort utlägg som föreningen ska ersätta gör följande:

 1. Spara ditt originalkvitto från inköpet. Ta gärna en kopia på det för egen referens.
 2. Ladda hem vår utläggsblankett. (Genom länken finns också ett exempel på en ifylld blankett.)
 3. Fyll i uppgifterna genom pdf-läsaren Adobe Reader. Fyll inte i pdf:en direkt i webbläsaren, eftersom uppgifterna kan gå förlorade! Du kan också skriva ut blanketten och fylla i uppgifterna för hand.
 4. Skriv ut blanketten och fäst kvittot på blanketten. Se närmare instruktioner på blanketten.
 5. Lämna till projektledaren eller, om utlägget gäller faddringen, till faddringens ekonomichef.