Projekt

14 januari 2017

Har du förslag på något projekt eller aktivitet som du skulle vilja driva genom FREUD? – Här beskriver vi hur lätt det kan ordnas!

Hur gör jag?

Ansök om projektet
  1. Ladda hem vårt formulär för projektansökan. (Genom länken finns också ett exempel på ett ifyllt formulär.)
  2. Fyll i uppgifterna genom pdf-läsaren Adobe Reader. Fyll inte i pdf:en direkt i webbläsaren, eftersom uppgifterna kan gå förlorade!
  3. Spara och skicka sedan filen till info@freud.se, så kommer styrelsen tar ställning till projektet.
Genomför projektet

Efter att styrelsen godkänt projektet (eventuellt med vissa förbehåll), är det bara att genomföra projektet.

Utvärdera projektet

För att vi i föreningen ska kunna ta med oss erfarenheter till framtiden, ska projektet utvärderas inom en månad efter att det avslutats.

  1. Ladda hem vårt formulär för projektutvärdering. (Genom länken finns också ett exempel på en ifylld utvärdering.)
  2. Fyll i uppgifterna genom pdf-läsaren Adobe Reader. Fyll inte i pdf:en direkt i webbläsaren, eftersom uppgifterna kan gå förlorade!
  3. Spara och skicka sedan utvärderingen till styrelsen på info@freud.se.

Vilka projekt är okej?

Alla projekt som ryms inom FREUDs verksamhetsområde är välkomna – alltifrån en filmkväll, till en bandyturnering till en föreläsning.

Övriga villkor för projekt framgår av formuläret för projektansökan.