Protokoll

10 december 2017

Protokoll från beslutande medlemsmöten

Föreningen har två ordinarie beslutande medlemsmöten per år – vårmötet i maj och vintermötet i december – men kan även sätta in extra medlemsmöten om så behövs. Protokollen från de beslutande medlemsmötena kan läsas här.

Äldre protokoll finns i föreningens arkiv.

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsen företräder föreningen och sköter dess löpande verksamhet på uppdrag från medlemmarna. Protokoll och dagordningar från styrelsemöten kan läsas här.

Äldre protokoll finns i föreningens arkiv.