Psykologistudenternas sångbok (3 uppl.)

29 augusti 2017

Osäker hur melodin går till någon av sångerna i ”Psykologistudenternas sångbok” (3 uppl.)?
Inga problem: Leta upp sidnumret och låttiteln nedan, och klicka för att spela upp melodin genom Spotify!

De flesta av låtarna har länkar, men inte alla.
Om melodin börjar en bit in på Spotify-låten, är starttiden angiven inom hakparenteser.

Sidnr Sång med melodilänk
s. 5 För det var i vår ungdoms fagraste vår
s. 6 O, gamla klang
s. 8 Sveriges nationalsång: Du gamla, du fria
s. 8 Hyfsvisa
s. 9 Studentsången
s. 11 Helan går
s. 11 Brännvinskokaren
s. 12 Gasquea upp dig
s. 12 Inre dialog
s. 13 Helan rasat ner
s. 13 Små buteljer
s. 14 Mera brännvin i glasen
s. 14 Nubbesnöret
s. 15 Vi som oss för att
s. 15 En gång i månan
s. 16 Närhelst jag ser immig butelj
s. 16 Masochistsången
s. 17 Om cykling med mera
s. 18 Fånetisk (Schizofren) Fru Svenssång
s. 18 Denna thaft
s. 19 Måsen
s. 19 Månvisa
s. 20 Spritbolaget
s. 20 En sjörövare
s. 21 Jag ska festa!
s. 21 Nykterhetsprovet
s. 21b Lilla glaset
s. 23 Strejk på Pripps
s. 23 Min pilsner
s. 24 Jag har aldrig vart på snusen
s. 24 Svepa ölen
s. 25 En pilsnerdrickare
s. 25 Öl i glas
s. 25 Var nöjd med ölen
s. 26 Ju mera öl vi dricker
s. 28 Bordeaux, Bordeaux
s. 28 Vem kan ragla
s. 29 Cava i mitt hjärta
s. 30 Jag är en liten undulat
s. 30 Så länge rösten är mild
s. 31 Feta fransyskor
s. 31 Vinvaggvisa
s. 32 Vinets lov
s. 34 Vikingen
s. 35 Härjarevisan
s. 36 Än en gång däran
s. 36 Sjösala vals
s. 38 Incestvisan
s. 39 Längtan till landet (Vintern rasat ut)
s. 40 Fredmans Sång Nº 21: Måltidssång
s. 41b Ofvandahls
s. 41c Crambamboli
s. 41e Svinnsta skär
s. 41f När jag är fuller
s. 41g Porthos visa
s. 41h Vadsbro skvadrons visa
s. 41i Svordomsvisan
s. 43 Med ett enkelt preparat
s. 44 Psykologens skål
s. 44 Psykologernas minnesförlust
s. 45 Psykologer på fest
s. 46 Psykofarmaka
s. 47 Psykologernas välförsedda glas
s. 47 Hej, alla glada psykologer!
s. 48 Psykologvisan
s. 48 Psykologsången
s. 49 Pubrundan
s. 50 Själen är djup
s. 51b Var nöjd med allt tabletter ger
s. 51c En-session för nation
s. 51c Vägransvisan
s. 52 Mannen som inte kunde skilja sin hatt från sin fru
s. 52 Skål för Phineas Gage
s. 53 Skinners visa
s. 53 Sången om Freud och Anna
s. 54 Bipolära visan
s. 54b Socialstyrelsens visa
s. 55 Psykopatvisan
s. 56 Posttraumatiskt syndrom
s. 57 Uti Freuds soffa
s. 58 En frisk psykologkandidat
s. 58b Pedetearen
s. 58b Faktisk evidens
s. 59 Carolas terapi
s. 60 800 kronor
s. 61 Patienten i väntrummet
s. 61 Klienten
s. 62 Vi äro psykologer
s. 63 Kurslitteratur från USA
s. 64 Den signifikanta sången [0:17]
s. 64 Praktiklottningen
s. 65 DSM-5
s. 66 Brev från PTP-kliniken
s. 67b Psyket rasat
s. 67bii BLÅSENSÅNGEN
s. 67biii Maria går på Blåsen
s. 67biv Brev från Smålands
s. 67c Jag är beteendevetare
s. 67d Kalmarevisan
s. 67f Everywhere we go …
s. 67g Gubbläran
s. 67g Infanteriet
s. 69 Punschen kommer
s. 69 Punschvisa
s. 69 Härlig är punschen
s. 70 Vi vill ha punsch
s. 70 Mitt studielån
s. 71 Djungelpunsch
s. 72 Punsch filibombombom
s. 72 Kaffe
s. 73 Glad som en viking
s. 73 Vid middagens slut
s. 75 I like the snaps
s. 75 Jawohl
s. 75b Hell and Gore
s. 75b Hey Ho to the bottle I go [0:25]
s. 75c Squirrel sat in pinetree
s. 76 Drinking song
s. 76 SPAM!!!
s. 77 Minne
s. 78 … with the drunken student
s. 78b Philosophers’ song
s. 79 Wild Rover
s. 80 Shoreline