Stadgar och styrdokument

11 december 2017

Stadgar

En förenings stadgar innehåller föreningens grundläggande regler. Där står bl.a. vad föreningen ska syssla med, hur den ska vara organiserad och hur beslut fattas. FREUDs stadgar är fastslagna av föreningens medlemmar, och genom att gå med i föreningen står man som medlem också bakom  dessa regler.

Föreningens nu gällande stadgar kan läsas här.

Eventuella vilande stadgar (som måste fastställas igen på ett ytterligare beslutande medlemsmöte) kan läsas här.

Upphävda äldre stadgar kan läsas här.

Mer fylliga motiveringar till införda ändringar i stadgarna kan läsas i de protokoll från medlemsmötet där beslutet om ändring fattades.

Styrdokument

Styrdokument kompletterar FREUDs stadgar genom att mer i detalj beskriva hur föreningen ska arbeta. Här ingår bl.a. arbetsrutiner och rollbeskrivningar, liksom policyer och riktlinjer.

Föreningens gällande styrdokument är samlade här.

Upptäckte du några otydligheter eller felaktigheter i något styrdokument? Kontakta gärna styrelsen med dina åsikter, och bidra på så sätt till föreningens arbete med ständiga förbättringar.

Mer fylliga motiveringar till ett visst styrdokuments innehåll kan i vissa fall läsas i protokollet från mötet där dokumentet fastställdes.