Styrdokument

15 juli 2016

Styrdokument kompletterar FREUDs stadgar genom att mer i detalj beskriva hur föreningen ska arbeta. Här ingår bl.a. arbetsrutiner och rollbeskrivningar, liksom policyer och riktlinjer.

Föreningens gällande styrdokument är samlade här.

Vill du veta vad som sägs och beslutas på våra styrelsemöten? Kolla igenom våra dagordningar och protokoll här.

Upptäckte du några otydligheter eller felaktigheter i något styrdokument? Kontakta gärna styrelsen med dina åsikter, och bidra på så sätt till föreningens arbete med ständiga förbättringar.