FREUD

psykologi­student­föreningen
vid Uppsala universitet

Detta är vi

För studenter
– av studenter

FREUD är en demokratiskt uppbyggd, ideell förening för psykologi­studenter vid Uppsala universitet.

Vi är parti­politiskt och religiöst obundna.

I våra stadgar har medlemmarna beskrivit vad föreningen ska arbeta med, och på vilket sätt.

Gemenskap

Vi är en förening skapad av och för psykologistudenter vid Uppsala universitet. Vi anordnar olika typer av evenemang – alltifrån sittningar och fester, sport- och kulturevenemang till föreläsningar – för att bidra till gemenskapen mellan vår studenter.

Du är varmt välkommen till oss! Hör gärna av dig om du har egna idéer som du vill förverkliga genom föreningen!

Utbildnings­påverkan

Vi vill att vi ska ha den bästa psykologutbildning som är möjligt. Genom vårt utbildningsutskott bevakar vi psykologprogrammet, vår arbetsmiljö och våra studenträttigheter.

Faddring

Varje termin välkomnar vi nya studenter (recentioner) till Institutionen för psykologi genom att bjuda in till vår faddring. Under faddringen sker många olika aktiviteter för att få dig att känna dig extra välkommen till dina nya studier och till livet som uppsalastudent.

Vi har också ett uppskattat mentorskapsprogram där nya studenter kan lära känna äldre studenter.

Studenttraditioner

Som student i Uppsala kommer man knappast ifrån alla de traditioner som omger studentlivet. Vi i FREUD är med att både föra vidare och utveckla nya traditioner. Bland annat har vi tagit fram en egen sångbok som används vid våra sittningar.

Samarbeten

Vi samarbetar också med andra föreningar, både på och utanför Uppsala universitet.

I egenskap av kårförening har vi ett särskilt nära samarbete med Uppsala studentkår och deras samhällsvetenskapliga sektion. Bli gärna medlem i kåren och var med att påverka din studietid ännu mer!

Detta är vi på

Facebook

På vår Facebook-sida postar vi det senaste om föreningen.

Se till att följas oss där så du inte missar något!

Detta är vi på

Instagram

Följ oss på vår Instagram!

Bli medlem!

Alla har möjlighet att bli medlemmar i FREUD genom någon av våra två medlemskategorier.
Medlemskapet kostar 50 kronor och är en engångsavgift.

Ordinarie medlem kan du bli som är registrerad antingen på psykologprogrammet vid Uppsala universitet eller på en kurs i psykologi som samläses med psykologprogrammet.

Stödmedlem kan du bli om du inte uppfyller kraven för att bli ordinarie medlem. 

Oavsett medlemskategori har du tillgång till föreningens alla medlemsförmåner, t.ex. rabatt vid evenemang. Endast ordinarie medlemmar har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Besöksadress
Blåsenhus (Föreningsrummet – sal 12:014)

von Kraemers allé 1A

752 37 Uppsala

E-post
info@freud.se

Organisationsnummer
802450-2372

Swish
123 617 92 79

Plusgiro
63 99 99-2

För betalningar från utlandet
IBAN: SE06 9500 0099 6026 0639 9992
BIC: NDEASESS

Fakturerings- och postadress
Studentföreningen FREUD

c/o Institutionen för psykologi

Box 1225

751 42 Uppsala

Leveransadress
Studentföreningen FREUD

c/o Receptionen

von Kraemers allé 1E

752 37 Uppsala