Föreningen
genom åren

Föreningen har haft flera olika namn genom åren och verksamheten har varierat i omfattning. Kärnan har dock alltid varit att tillvarata psykologi­studenternas intressen vid Uppsala universitet.

Genom att gräva i föreningens arkiv får vi en bild av föreningens historia som börjar för 30 år sedan och som följer psykologutbildningens utveckling.

En överblick över den svenska psykologutbildningens utveckling fram till 2004 presenteras på s. 39–43 i Högskoleverkets rapport 2004:11R.

Psykologiämnets och Institutionen för psykologis historia finns i korthet att läsa på institutionens hemsida.

13 april 1988
13 april 1988

Föreningen bildas

Linjerådet bildades som en sammanslutning för alla studenter på den 5-åriga psykologlinjen och den äldre 2-åriga utbildningen efter grundexamen som kunde leda till psykologexamen (PEG – Psykologutbildning efter grundutbildning) vid Institutionen för tillämpad psykologi (ITP).

Rådet hade bland annat till syfte att representera och arbeta för de studerandes intressen och vidarebefordra de studerandes åsikter. Tidigare hade liknande initiativ funnits.

1993
1993

Psykolog­studenternas Studieråd ITP

I och med högskolereformen 1993, där man övergav centralt styrda utbildningslinjer, beslutade styrelsen 2 september 1993 att ändra namnet på föreningen från Linjeråd till Psykologstudenternas Studieråd ITP (förkortat PSI). ITP stod för Institutionen för tillämpad psykologi, som var en av universitetets två institutioner inom psykologiområdet.

Den grekiska bokstaven psi (Ψ) var sedan länge en symbol för psykologi-ämnet och återfinns idag i exempelvis loggorna för amerikanska psykologförbundet (APA) och Svenska psykologförbundet.

1997
1997

Psykolog­studenternas Studeranderåd på Institutionen för psykologi

Fyra år senare 11 september 1997 beslutade föreningsstyrelsen att på nytt byta namn på föreningen till Psykologstudenternas Studeranderåd på Institutionen för psykologi. Förkortningen PSI behölls.

Namnändringen motiverades av att de två institutionerna inom psykologi gått samman till den gemensamma Institutionen för psykologi 1996.

2000/2001
2000/2001

Psykologi­studenternas intresseförening (PSI)

Omkring 2000/2001 byter föreningen namn till Psykologistudenternas intresseförening (PSI) i samband med stadgeförändringar. Verksamheten är dock den samma.

2004–2012
2004–2012

Minneslucka

På grund av luckor i föreningens arkiv saknas uppgifter för föreningen från 2004 till 2012.

Vilka spännande saker som hände under den här tiden kan vi bara spekulera kring!

2013
2013

Poddar och underföreningar

2013 var föreningen med att starta Psykpodden som liksom underföreningen Psykodynamiskt nätverk som syftade till att komplettera psykologutbildningen med ytterligare psykodynamiska perspektiv. I Psykpodden repeterade studenter kursernas innehåll i ljudpod-format. Det blev ett avsnitt kring perceptionspsykologi.

Föreningen har under den här tiden flera sektioner, bl.a. Likabehandlingsgruppen som arbetar med jämställdhetsfrågor, Psycho Hack som fokuserar främst på kopplingen mellan psykologi och teknik/IT, Psykologisation med fokus på organisationspykologi, diskussionsklubben Snacka psykologi och FREUD som ansvarar för sittningar, fester och in- och utsparkar.

Både Psykodynamiskt nätverk och Psykologisation är idag egna föreningar.

2015
2015

PSI blir FREUD

​Föreningens styrelse konstaterar i september 2014 att engagemanget i föreningen minskat och i början av 2015 består PSI:s verksamhet i praktiken av festutskottet FREUD (ursprungligen förkortning för Fester, Roligheter och Event Uppsala-Divisionen) som bildades några år tidigare.

PSI byter då namn till FREUD, och FREUDs tidigare interna stadgar anpassas efter PSI:s. Föreningen har fortfarande till syfte att tillvarata psykologistudenternas intressen.

2016
2016

FREUD utvecklas

2016 arbetar FREUD vidare med att anpassa föreningens interna organisation. Bland annat antas nya stadgar och styrdokument som i mer detalj beskriver föreningens verksamhet. Det blir också lättare att starta projekt genom föreningen. FREUD börjar även vid den här tiden engagera sig i Musikhjälpen.

Detta är en medveten satsning för att underlätta kontinuitet i föreningen, och för att underlätta för fler att bli engagerade i föreningen även om man inte har tidigare erfarenheter av föreningsliv.

Ett särskilt utbildningsutskott bildas och föreningen gör sig alltmer synlig, bland annat med en grafisk profil och en ny hemsida.

Föreningen inleder samarbete med psykologiföreningen Impuls vid Åbo Akademi. Samarbetet innebär växelvisa besök i Åbo och Uppsala under de nästkommande åren

2017
2017

Sångbok

FREUDs utbildningsutskott påbörjar sin verksamhet.

Föreningen ger ut den tredje och utökade upplagan av Psykologistudenternas sångbok tillsammans med Föreningen Uppsala beteendevetare. Boken används flitigt på föreningens sittningar.

2018
2018

Mentor­skaps­program

Ett studiesocialt utskott bildas, och föreningens styrning utvecklas – bland annat genom framtagandet av rutiner och riktlinjer för föreningens faddringsverksamhet.

Detta år sjösätts även ett mentorskapsprogram mellan nya och äldre studenter på psykologprogrammet, med syfte att underlätta övergången till universitetet för nya studenter och skapa kamratskap över terminsgränser.