Psykologistudenternas sångbok

Hur går melodin?

Osäker hur melodin går till någon av sångerna i ”Psykologistudenternas sångbok” (3 uppl.) Inga problem: Leta upp sidnumret och låttiteln nedan, och klicka för att spela upp melodin genom Spotify! De flesta av låtarna har länkar, men inte alla. Om melodin börjar en bit in i Spotify-låten, är starttiden angiven inom hakparenteser.
SidnrSång med melodilänk
s. 5För det var i vår ungdoms fagraste vår
s. 6O, gamla klang
s. 8Sveriges nationalsång: Du gamla, du fria
s. 8Hyfsvisa
s. 9Studentsången
s. 11Helan går
s. 11Brännvinskokaren
s. 12Gasquea upp dig
s. 12Inre dialog
s. 13Helan rasat ner
s. 13Små buteljer
s. 14Mera brännvin i glasen
s. 14Nubbesnöret
s. 15Vi som oss för att
s. 15En gång i månan
s. 16Närhelst jag ser immig butelj
s. 16Masochistsången
s. 17Om cykling med mera
s. 18Fånetisk (Schizofren) Fru Svenssång
s. 18Denna thaft
s. 19Måsen
s. 19Månvisa
s. 20Spritbolaget
s. 20En sjörövare
s. 21Jag ska festa!
s. 21Nykterhetsprovet
s. 21bLilla glaset
s. 23Strejk på Pripps
s. 23Min pilsner
s. 24Jag har aldrig vart på snusen
s. 24Svepa ölen
s. 25En pilsnerdrickare
s. 25Öl i glas
s. 25Var nöjd med ölen
s. 26Ju mera öl vi dricker
s. 28Bordeaux, Bordeaux
s. 28Vem kan ragla
s. 29Cava i mitt hjärta
s. 30Jag är en liten undulat
s. 30Så länge rösten är mild
s. 31Feta fransyskor
s. 31Vinvaggvisa
s. 32Vinets lov
s. 34Vikingen
s. 35Härjarevisan
s. 36Än en gång däran
s. 36Sjösala vals
s. 38Incestvisan
s. 39Längtan till landet (Vintern rasat ut)
s. 40Fredmans Sång Nº 21: Måltidssång
s. 41bOfvandahls
s. 41cCrambamboli
s. 41eSvinnsta skär
s. 41fNär jag är fuller
s. 41gPorthos visa
s. 41hVadsbro skvadrons visa
s. 41iSvordomsvisan
s. 43Med ett enkelt preparat
s. 44Psykologens skål
s. 44Psykologernas minnesförlust
s. 45Psykologer på fest
s. 46Psykofarmaka
s. 47Psykologernas välförsedda glas
s. 47Hej, alla glada psykologer!
s. 48Psykologvisan
s. 48Psykologsången
s. 49Pubrundan
s. 50Själen är djup
s. 51bVar nöjd med allt tabletter ger
s. 51cEn-session för nation
s. 51cVägransvisan
s. 52Mannen som inte kunde skilja sin hatt från sin fru
s. 52Skål för Phineas Gage
s. 53Skinners visa
s. 53Sången om Freud och Anna
s. 54Bipolära visan
s. 54bSocialstyrelsens visa
s. 55Psykopatvisan
s. 56Posttraumatiskt syndrom
s. 57Uti Freuds soffa
s. 58En frisk psykologkandidat
s. 58bPedetearen
s. 58bFaktisk evidens
s. 59Carolas terapi
s. 60800 kronor
s. 61Patienten i väntrummet
s. 61Klienten
s. 62Vi äro psykologer
s. 63Kurslitteratur från USA
s. 64Den signifikanta sången [0:17]
s. 64Praktiklottningen
s. 65DSM-5
s. 66Brev från PTP-kliniken
s. 67bPsyket rasat
s. 67biiBLÅSENSÅNGEN
s. 67biiiMaria går på Blåsen
s. 67bivBrev från Smålands
s. 67cJag är beteendevetare
s. 67dKalmarevisan
s. 67fEverywhere we go …
s. 67gGubbläran
s. 67gInfanteriet
s. 69Punschen kommer
s. 69Punschvisa
s. 69Härlig är punschen
s. 70Vi vill ha punsch
s. 70Mitt studielån
s. 71Djungelpunsch
s. 72Punsch filibombombom
s. 72Kaffe
s. 73Glad som en viking
s. 73Vid middagens slut
s. 75I like the snaps
s. 75Jawohl
s. 75bHell and Gore
s. 75bHey Ho to the bottle I go [0:25]
s. 75cSquirrel sat in pinetree
s. 76Drinking song
s. 76SPAM!!!
s. 77Minne
s. 78… with the drunken student
s. 78bPhilosophers’ song
s. 79Wild Rover
s. 80Shoreline