Styrelsen

FREUDs styrelse har fått i uppdrag från föreningens medlemmar att sköta föreningen.

Under höstterminen 2020 består styrelsen av:

JAKOBORDF

Jakob Sidmalm

Ordförande
Jakob är ordförande och leder föreningens arbete och är vårt ansikte utåt. Han går åttonde terminen på psykologprogrammet och brinner lite extra för kulturfrågor.
elsaprofilbildfreud

Elsa Thoäng

Vice ordf./Sekreterare
Elsa har hand om föreningens administration och kommunikation – svarar på alla era frågor, skriver protokoll och sköter föreningens sociala medier tillsammans med Simon. Elsa läser tredje terminen på psykologprogrammet.
MATHILDAKASSOR

Mathilda Tönseth

Kassör
Mathilda är vår kassör och har hand om allt som gäller ekonomin. Har du någon fråga kring fakturor så kan Matilda svara på detta. Matilda går termin två på psykologprogrammet.
simonprofilbildfreud

Simon Elvlin

ledamot med särskilt ansvar för marknadsföring och kommunikation
Simon är styrelsens influenser och ansvarar för föreningens sociala medier och allmänna marknadsföring. Simon går tredje terminen på psykologprogrammet.
fridaprofilbildfreud

Frida Wackt

ledamot med särskilt ansvar för faddring och avtackning
Frida leder arbetet kring FREUDs faddring, d.v.s. välkomnandet av nya studenter, och avtackning av studenter som tar examen. Frida går fjärde terminen på psykologprogrammet.
Bea_sq

Beatrice Johansson

studiesocialt ansvarig
Bea leder FREUDs evenemangsutskott där man anordnar olika typer av aktiviteter, bl.a. terminsfesten, och stöttar dig som vill skapa egna projekt. Har du något kul på gång eller en idé du vill förverkliga? Tveka inte att kontakta Bea! Bea läser femte terminen på psykologprogrammet.
OSCARSAMARB

Oscar Demselius

ledamot med särskilt ansvar för sponsring och samarbeten
Oscar är ledamot och ansvarar för eventuella samarbeten samt ordnar sponsring till föreningens evenemang och faddring. Är du en förening eller ett företag som vill samarbeta med oss? Hör av dig till Oscar! Oscar går tredje terminen på psykologprogrammet.