Styrelsen

FREUDs styrelse har fått i uppdrag från föreningens medlemmar att sköta föreningen.

Under höstterminen 2019 består styrelsen av:

Jakob_sq

Jakob Sidmalm

Ordförande
Jakob är ordförande och leder föreningens arbete och är vårt ansikte utåt. Han går sjätte terminen på psykolog­programmet och brinner lite extra för kulturfrågor.
Laura_sq

Laura Holmberg

Vice ordf./Sekreterare
Laura har hand om föreningens administration och kommunikation – svarar på alla era frågor, skriver protokoll och uppdaterar föreningens sociala medier. Laura går tredje terminen på psykolog­programmet.
Fabian_sq

Fabian Biström

Kassör
Fabian är vår kassör och har hand om allt som gäller ekonomin. Har du någon fråga kring fakturor så kan Fabian svara på detta. Fabian går tredje terminen på psykologprogrammet.
Nils_sq

Nils Johansson

Utbildningsansvarig
Nils leder utbildningsutskottets arbete med att se till att vi får en så bra psykolog­utbildning som möjligt genom att bl.a. bevaka våra student­rättigheter. Nils går nionde terminen på psykolog­programmet.
Bea_sq

Bea Johansson

studiesocialt ansvar
Bea leder FREUDs evenemangsutskott där man anordnar olika typer av aktiviteter, bl.a. terminsfesten och stöttar dig som vill skapa egna projekt. Bea går tredje terminen på psykologprogrammet.
Platshållarbilder-05

Henry Hammarstedt

ersättande ledamot med ansvar för välkomnande och avtackning
Henry är just nu tillfällig ansvarig för föreningens faddring och kan hjälpa avgångs­studenterna med tips och råd kring deras examensfest. Henry går tredje terminen på psykolog­programmet.
Ebba_sq

Ebba Wetterlundh

ledamot
Ebba är ledamot och hjälper till i styrelsens arbete, främst med planering av aktiviteter. Ebba går tredje terminen på psykologprogrammet.