FREUDs styrelse har fått i uppdrag från föreningens medlemmar att sköta föreningen.

Under vårterminen 2023 består styrelsen av:

Platshållarbilder-03

Vendela Dolk

Ordförande
Vendela är ordförande och leder föreningens arbete och är vårt ansikte utåt. Hon håller koll på allt och alla och ser till att saker sker! Vendela går fjärde terminen på psykologprogrammet.
Platshållarbilder-04

Tove Berglund

Vice ordförande/Sekreterare
Tove har hand om föreningens administration och kommunikation – svarar på alla era frågor, skriver protokoll och sköter föreningens sociala medier. Tove går femte terminen på psykologprogrammet.
Platshållarbilder-01

Emma Norrthon Risberg

Kassör
Emma är vår kassör och har hand om allt som gäller ekonomin. Har du någon fråga kring fakturor så kan Emma svara på detta. Emma går tredje terminen på psykologprogrammet.
Platshållarbilder-05

Emma Sjöberg

ledamot med ansvar för faddring och avtackning
Emma ansvarar för välkomnande av nya psykologistudenter samt avtackning för de som tar examen. Det är hon som ser till att den fantastiska faddringen blir av varje termin! Emma går femte terminen på psykologprogrammet.
Platshållarbilder-01

Sara Jegnell

ledamot med utbildningsansvar
Sara ägnar sig tillsammans med utbildningsutskottet åt studiebevakning. Vill du veta mer om dina rättigheter som student är det henne du ska vända dig till! Sara går sjätte terminen på psykologprogrammet.
Platshållarbilder-02

Victoria Åberg

ledamot med studiesocialt ansvar
Victoria leder FREUDs evenemangsutskott där man anordnar olika typer av aktiviteter, bl.a. terminsfesten, och stöttar dig som vill skapa egna projekt. Har du något kul på gång eller en idé du vill förverkliga? Tveka inte att kontakta Victoria! Victoria läser tredje terminen på psykologprogrammet.
Platshållarbilder-02

Torry Baganzicaha

Ledamot utan särskilt ansvar
Torry är styrelsens allt i allo och rycker in där det behövs! Han och Klara hjälper till att avlasta resten av styrelsen med deras arbete. Torry läser tredje terminen på psykologprogrammet.
Platshållarbilder-03

Klara Svedin

ledamot utan särskilt ansvar
Klara är liksom Torry en slags allt i allo-figur och tillsammans hjälper de till att genomföra projekt och andra roligheter! Klara läser tredje terminen på psykologprogrammet.